Zeven inspirerende thema’s om je basis te verstevigen

Stilvallen en tot rust komen
Om een plaats van rust te vinden in de maalstroom van het leven vraagt soms om ‘stilvallen’. Als het ware de boel de boel te laten, neer te ploffen en bewust tijd te maken voor jezelf. Opnieuw contact met jezelf te maken om tot helder bewustzijn te komen.
 
 
 
Openheid van denken
Als je stilvalt ontdek je hoe gedachten zich aan je opdringen en onbewust je leven bepalen. Als je zonder oordelen open van denken kunt zijn, wordt losgelaten wat vergeving in de weg staat. Hoe bepalend zijn jouw gedachten op je leven?
 
 
Emotionele openheid voor doorstroming
Negatieve gedachten en emoties voeden elkaar tot ze verharden en je blokkeren om jezelf te zijn. Emotionele openheid staat je toe elke emotie in jezelf waar te nemen, om vervolgens in vrijheid te besluiten wat je er mee doet. Geef je emoties de ruimte en voel ‘ik besta’.
 
 
Los en laten
Bewust loslaten is eerlijk zijn tegenover jezelf en jezelf aan te spreken op oude denkpatronen, zodat deze los en gelaten kunnen worden. Dat je dit eng vindt en je afvraagt wat voor houvast er dan nog is, is de ervaring van nog niet weten. De belofte die met loslaten verbonden is, is de ontdekking dat het de stroom van liefde voor jezelf opent.
 
Er woont liefde in jou
Liefde is niet te omschrijven in woorden, maar wel voelbaar in momenten. Het moeilijkste is om deze onvoorwaardelijke liefde voor jezelf in te zetten en te ervaren dat deze liefde voor jou stroomt en je leidt naar innerlijke rust.
 
 
 
De geraaktheid van je hart
Als je allerlei gedachten en meningen over goed en kwaad loslaat, komt er ruimte voor innerlijke rust. Dat wil niet zeggen dat het leven je niet meer raakt. Het is juist de geraaktheid, als inspiratie vanuit de bron, die je oproept om er iets mee te doen. Durf jij trouw te zijn aan die bewogenheid van je hart?
 
 
Zingeving, een persoonlijke daad
Zingeven aan het bestaan is een persoonlijke daad die ontstaat vanuit je eigen geraaktheid, geworteld in liefde en met inzet van je persoonlijke talenten. Wat geeft jou leven zin en maakt je blij als je met je bewogenheid en eigenheid een plek in de wereld in neemt? Zingeving is de expressie van je eigenheid in een respectvolle relatie tot al wat leeft.
 
Contact